Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.foliowo.pl prowadzony jest przez firmę FOLIOWO - Jarosław Kądziela, ul. E. i K. Maleczyńskich 28, 52-428 Wrocław, NIP:894-23-72-993, REGON: 021022229. Obsługa sklepu (magazyn i biuro) odbywa się we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241. 
2. Sklep internetowy foliowo.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. 
3. Firma Foliowo - Jarosław Kądziela dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności właściwości oraz ceny towaru zamieszczonego na stronie internetowej z rzeczywistym stanem towarów i cen. Wskazane rozbieżności mogą jednak wystąpić m.in. z powodu zmiany warunków przez producenta albo błędów drukarskich lub innych oczywistych omyłek. Foliowo - Jarosław Kądziela  zastrzega sobie prawo sprostowania omyłek w cennikach, fakturach i innych dokumentach.
4. Realizacja zamówienia jest uzależniona od dostępności towaru w magazynie sprzedawcy lub u dostawców. W sytuacji niedostępności wszystkich lub części towarów z zamówienia - Klient otrzyma stosowną informację, na podstawie której będzie mógł podjąć decyzję, co do dalszej realizacji zamówienia (częściowa dostawa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości lub części zamówienia).
5. Zmiany w zamówieniu mogą być zgłoszone wyłącznie poprzez wysłanie maila na adres [email protected] 
 
2. CENY. 
Podane ceny są cenami brutto, do których doliczony został podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Ceny podane na stronie internetowej www.foliowo.pl mogą ulec zmianie.
 
3. WARUNKI PŁATNOŚCI. 
 
 Dostępne formy płatności:

1) Przelew na konto bankowe o numerze 54 1140 2004 0000 3702 6284 3246

2) Przedpłata na podstawie faktury proforma,

3) Gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy,

4) Przez pobranie gotówki przy dostawie towaru. 

Forma płatności podawana jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 

Sprzedany towar jest własnością firmy FOLIOWO - Jarosław Kądziela, aż do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej zapłaty za towar (tj. ceny, kosztów przesyłki, a także innych należności wynikających z zawartej umowy sprzedaży). 

3. WARUNKI DOSTAWY.

  1. Na terenie Polski towary dostarczane są wg. cennika podanego w zakładce http://foliowo.pl/s/10-koszty-dostawy.  

 2. Termin realizacji zamówienia na produkty standardowe znajdujące się na stronie internetowej www.foliowo.pl wynosi 1-3 dni roboczych. Zróżnicowanie gabarytów przesyłek powoduje, iż firma FOLIOWO-Jarosław Kądziela nie jest w stanie automatycznie określić kosztów wysyłki zamówienia zawierającego różne produkty. Drogą mailową Klient informowany jest o kosztach wysyłki swojego zamówienia, a jego realizacja odbędzie się niezwłocznie po ich akceptacji.

3.Zamówienia dotyczące produktów niestandardowych lub produktów na zamówienie wymagają uzgodnienia warunków sprzedaży indywidualnie z Klientem, przez co termin realizacji zamówienia jest ustalany w każdym wypadku indywidualnie z Klientem.

4. Firma Foliowo - Jarosław Kądziela nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Klienta z tytułu błędów w dostawie.

4. PRAWO ZWROTU. 

1. Klient ma prawo do dokonania zwrotu towaru w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że zwrócony towar nie nosi śladów użytkowania oraz znajduje się w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym wypadku FOLIOWO - Jarosłąw Kądziela może odmówić przyjęcia towaru. Koszty związane ze zwrotem pokrywa Klient. 

2. Prawo zwrotu nie obejmuje towarów wykonanych na specjalne zamówienie Klienta, produktów nie ujętych na stronie internetowej oraz zamawianych w ilościach większych niż na stronie internetowej.

5. REKLAMACJA. 

1. Jeśli producent przewidział dla danego typu towarów gwarancje, towar objęty jest gwarancją producenta na zasadach przez niego ustalonych.

2. Klient ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wady, reklamacje przyjmowane są na piśmie wraz z przesłaniem reklamowanego towaru najpóźniej w terminie 7 dni od odbioru przesyłki. 

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji FOLIOWO - Jarosław Kądziela . dokona wymiany towaru na nowy, a w razie niemożności wymiany uzgodni inny sposób załatwienia reklamacji.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dokonanie zamówienia, a także rejestracja na stronie www.foliwo.pl wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzane danych o użytkowniku w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostawy zamówienia.

2. Dane dotyczące klientów są przechowywane i przetwarzane przez FOLIOWO - Jarosław Kądziela. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedawcą FOLIWO - Jarosław Kądziela następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dowodu sprzedaży.

2.  W sprawach nieuregulowanych ogólnymi warunkami sprzedaży i umową zawieraną z klientem mają zastosowanie odpowiednie przepis Kodeksu Cywilnego.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć z zawartej umowy sprzedaży jest właściwy sąd we Wrocławiu, a prawem właściwym są przepisy prawa polskiego.

Witryna stworzona na platformie